Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε κυψέλες τύπου τριπλής

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005).

Επιλογή μελισσιών

Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε μελίσσι δίνεται μισό έως ένα λίτρο σιροπιο. Μετά το τέλος της τροφοδοσίας, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλεχθεί.

Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε κυψέλες τύπου τριπλής :

 

Οι κυψέλες αυτού του τύπου μοιάζουν με τα διώροφα μελίσσια με τη διαφορά ότι τρεις χώροι βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη. Έτσι προσφέρουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν 2 παραλλαγές. Ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα εμβολιασμένα κελιά (χωρίς βασίλισσα) να είναι στο κέντρο ή, στην άλλη περίπτωση, στους δύο ακριανούς χώρους όπως φαίνεται στις  εικόνες  6 και 7

 

 

 

Εικόνα 6. Κατάλληλα διαμορφωμένη κυψέλη για παραγωγή β.Π. σε οριζόντια ανάπτυξη

α) β)

Εικόνα 7. Παραγωγή Β.Π. σε κυψέλη με οριζόντια ανάπτυξη. Στην α) περίπτωση τα βασιλικά κελιά τοποθετούνται στα δύο ακρινά διαμερίσματα ενώ στο μεσαίο υπάρχει μια βασίλισσα. Στην β) περίπτωση τα ακριανά διαμερίσματα φιλοξενούν βασίλισσες και στο μεσαίο τοποθετούνται τα βασιλικά κελιά

1η ημέρα: Αφού επιλεγεί η μέθοδος που θα εφαρμοστεί αφαιρείται από τον επιθυμητό χώρο η βασίλισσα. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος χωρίς τη βασίλισσα θα πρέπει να αποτελείται από περίπου 3 κηρήθρες ανοιχτού γόνου, 2 κηρήθρες σφραγισμένου και οι υπόλοιπες να είναι γύρη και μέλι.

 

Την ίδια αυτή ημέρα δημιουργούνται και μελίσσια έναρξης για τον λόγο που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μέθοδο. Στην περίπτωση αυτή για κάθε τριπλή σχηματίζονται δύο μελίσσια έναρξης μιας και θα φιλοξενήσουν τον μισό αριθμό κελιών από αυτόν που μπορούν να τοποθετηθούν στην τριπλή.

 

2η ημέρα: Από το μελίσσι έναρξης αφαιρείται το πλαίσιο του ανοιχτού γόνου και στη θέση αυτή τοποθετείται το πλαίσιο με τα κελιά που έχει νωρίτερα εμβολιαστεί. Δεξιά και αριστερά από το πλαίσιο αυτό βρίσκονται κηρήθρες με σφραγισμένο γόνο.

 

3η ημέρα: Αφού φιλοξενηθούν τα κελιά για μια ημέρα στο μελίσσι έναρξης, μεταφέρονται στην τριπλή, στο χώρο που απουσιάζει η βασίλισσα. Τα 120 βασιλικά κελιά τοποθετούνται σε δύο πλαίσια το καθένα από 60 κελιά ανάμεσα από τους ανοικτούς γόνους. Ακολουθεί τροφοδότηση με σιρόπι (1:1) και γυρεόπιτα και αφήνονται στο μελίσσι μια επιπλέον ημέρα.

 

4η ημέρα: Κενή

 

5η ημέρα (3η από εμβολιασμό): Αφαιρούνται τα κελιά για συλλογή βασιλικού πολτού και επιθεωρείται το μελίσσι για πιθανά φυσικά βασιλικά κελιά τα οποία καταστρέφονται. Μετά τη συλλογή του πολτού, τα κελιά επανεμβολιάζονται και τοποθετούνται στην τριπλή κατευθείαν, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση του μελισσιού έναρξης. Τροφοδοτείται το μελίσσι με σιρόπι και γυρεόπιτα. Θα παραμείνει για 3 ημέρες και θα ακολουθήσει συλλογή του βασιλικού πολτού κ.ο.κ.

Κάθε δεύτερο εμβολιασμό (κάθε 6 ημέρες) γίνεται κι εδώ προσθήκη γόνου. Από τους χώρους με τη βασίλισσα αφαιρούνται 3 πλαίσια ανοιχτού γόνου με το πληθυσμό και τοποθετούνται δεξιά και αριστερά από το πλαίσιο με τα εμβολιασμένα κελιά. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην μεταφερθεί και η βασίλισσα μαζί με τον πληθυσμό στο ορφανό μελίσσι.

 

 

Comments are closed.