Βασιλικός Πολτός – Εισαγωγή

Ο βασιλικός πολτός είναι αδενώδης έκκριση των υποφαρυγγικών (εικ. 1) και σιαγονικών αδένων των μελισσών. Είναι υγρό, με κρεμώδη υφή και προορίζεται για τη διατροφή όλων των ατελών σταδίων της μέλισσας καθώς επίσης και της βασίλισσας. Στις δύο πρώτες ημέρες της ζωής τους, όλες οι λάρβες τρέφονται με πολτό, λιγότερο…

Περισσότερα…..