Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής

Επιπρόσθετες πληροφορίες   Εμβολιασμός: Ο εμβολιασμός γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά με το εμβολιαστήριο που φαίνεται στην εικόνα 8. Εκτός από την πολύ λεπτή κατάλληλα διαμορφωμένη ακίδα του, η κατασκευή του είναι τέτοια που επιτρέπει να βλέπει ο μελισσοκόμος το εσωτερικού του κελιού καθώς εμβολιάζει. Ο χώρος που γίνεται ο εμβολιασμός…

Περισσότερα…..

Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε ορφανά μελίσσια

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005).   Επιλογή μελισσιών Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε…

Περισσότερα…..

Πρόγραμμα παραγωγής βασιλικού πολτού σε διώροφα μελίσσια (μερική ορφάνια)

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005). Επιλογή μελισσιών Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε μελίσσι…

Περισσότερα…..

Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε κυψέλες τύπου τριπλής

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005). Επιλογή μελισσιών Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε μελίσσι…

Περισσότερα…..