Βασιλικός Πολτός – Εισαγωγή

Ο βασιλικός πολτός είναι αδενώδης έκκριση των υποφαρυγγικών (εικ. 1) και σιαγονικών αδένων των μελισσών. Είναι υγρό, με κρεμώδη υφή και προορίζεται για τη διατροφή όλων των ατελών σταδίων της μέλισσας καθώς επίσης και της βασίλισσας.

Στις δύο πρώτες ημέρες της ζωής τους, όλες οι λάρβες τρέφονται με πολτό, λιγότερο οι εργάτριες και περισσότερο οι βασίλισσες προνύμφες.

Εικόνα 1. Αδένες της μέλισσας

Μετά την τρίτη μέρα οι εργάτριες τρέφονται κατά διαστήματα ενώ οι βασίλισσες έχουν στη διάθεσή τους άφθονο πολτό. Οι ενήλικες βασίλισσες τρέφονται επίσης αποκλειστικά με τη τροφή αυτή ενώ όλες οι άλλες μέλισσες με γύρη και νέκταρ.

 

Ανδρέας Θρασυβούλου, Τσαλίμαλμα Ευθυμία
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Σχολή Γεωπονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
E-mail: thrasia@agro.auth.gr

Comments are closed.