Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε ορφανά μελίσσια

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005).

 

Επιλογή μελισσιών

Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε μελίσσι δίνεται μισό έως ένα λίτρο σιροπιο. Μετά το τέλος της τροφοδοσίας, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλεχθεί.

 

 

Πρόγραμμα παραγωγή βασιλικού πολτού σε ορφανά μελίσσια:

 

1η ημέρα: Αφαιρείται από το μελίσσι εκτροφής των βασιλικών κελιών, η βασίλισσα και περιορίζεται ο χώρος του. Τα διώροφα μελίσσια  «περιορίζονται» σε έναν όροφο. Τελικά το μελίσσι θα πρέπει να αποτελείται από α) πληθυσμό που θα καλύπτει 10 κηρήθρες, β) κλειστό γόνο σε 2 κηρήθρες, γ) ανοιχτό γόνο 1 με 2 κηρήθρες, προκειμένου να κρατηθεί ο πληθυσμός στο μελίσσι και οι υπόλοιπες κηρήθρες με μέλι και γύρη.

2η ημέρα: Αφαιρείται ο ανοιχτός γόνος που είχε αφεθεί στο μελίσσι, και αφού γίνει ο εμβολιασμός (εικ 3) τοποθετείται το πλαίσιο με τα τεχνητά βασιλικά κελιά στο κέντρο, δεξιά και αριστερά του οποίου βρίσκονται οι κηρήθρες με τον εκκολαπτόμενο γόνο. Τροφοδοτείται με σιρόπι (1:1) και γυρεόπιτα. Εικόνα 3.Εμβολιασμός σε τεχνιτό βασιλικό κελί

 

3η – 4η ημέρα: Κενές

5η ημέρα (3η από τον εμβολιασμό): Αφαιρούνται τα βασιλικά κελιά προκειμένου να συλλεχθεί ο βασιλικός πολτός. Γίνεται έλεγχος για πιθανά φυσικά βασιλικά κελιά στο μελίσσι τα οποία καταστρέφονται. Ακολουθεί εμβολιασμός με λάρβες κατάλληλης ηλικίας -2ου 24ώρου (εικόνα 4) στα ίδια κελιά και τοποθετούνται και πάλι στο μελίσσι το οποίο τροφοδοτείται σιρόπι και γυρεόπιτα. Τρεις ημέρες μετά τα κελιά θα είναι και πάλι έτοιμα προκειμένου να συλλεχθεί ο βασιλικός πολτός και να εμβολιαστούν νέες λάρβες.

Εικόνα 4. Γόνος κατάλληλος για εμβολιασμό

 

Κάθε 6 ημέρες (δηλαδή κάθε δεύτερο εμβολιασμό) χρειάζεται η προσθήκη γόνου προκειμένου να διατηρηθεί το μελίσσι για παραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι από άλλα μελίσσια που διατηρούνται στο μελισσοκομείο αφαιρούνται 2 κηρήθρες με σφραγισμένο, εκκολαπτόμενο γόνο οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε μελίσσι παραγωγής βασιλικού πολτού.

 

Ένα τέτοιο μελίσσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχείς εμβολιασμούς από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάθε χρονιάς, ανάλογα με τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος.

Comments are closed.