Πρόγραμμα παραγωγής βασιλικού πολτού σε διώροφα μελίσσια (μερική ορφάνια)

Οι μέθοδοι που ακολουθούν περιγράφηκαν από τους Γκόρα και Λαζαρίδου (2005).

Επιλογή μελισσιών

Επιλέγονται τα μελίσσια που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βασιλικού πολτού τα οποία θα πρέπει να  είναι δυνατά με πολύ πληθυσμό. Tα μελίσσια τροφοδοτούνται για 7 συνεχείς ημέρες με αρκετή ποσότητα σιροπιού (1:1). Συνήθως σε κάθε μελίσσι δίνεται μισό έως ένα λίτρο σιρόπι. Μετά το τέλος της τροφοδοσίας, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλεχθεί.

Πρόγραμμα παραγωγής βασιλικού πολτού σε διώροφα μελίσσια (μερική ορφάνια)

Για την παραγωγή βασιλικού πολτού με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιούνται μελίσσια 2 ορόφων με 20 κηρήθρες πληθυσμό.

 

1η ημέρα: Γίνεται η διαμόρφωση στο μελίσσι εκτροφής που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του βασιλικού πολτού. Έτσι η βασίλισσα πρέπει να βρίσκεται στον κάτω όροφο περιορισμένη με βασιλικό διάφραγμα ενώ στον επάνω όροφο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κηρήθρες ανοιχτού γόνου. Την ίδια αυτή ημέρα θα πρέπει να δημιουργηθούν και τα μελίσσια έναρξης.

Μελίσσια έναρξης: Αυτά είναι δυνατά, ορφανά μελίσσια (όπως ακριβώς τα μελίσσια της 1ης μεθόδου) των 10 κηρηθρών τα οποία στόχο έχουν να βοηθήσουν ώστε η αποδοχή να είναι υψηλή από την πρώτη φορά. Για το λόγο αυτό θα φιλοξενήσουν τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά για μια μέρα μόνο όμως την πρώτη μόνο φορά.

 

2η ημέρα: Από το μελίσσι έναρξης αφαιρείται το πλαίσιο του ανοιχτού γόνο, και 60 εμβολιασμένα κελιά τοποθετούνται στο κέντρο ανάμεσα σε 2 κηρήθρες εκκολαπτόμενου γόνου. Ακολουθεί τροφοδότηση με σιρόπι (1:1) και γυρεόπιτα.

 

3η ημέρα: Τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά μεταφέρονται από το μελίσσι έναρξης στον επάνω όροφο του διώροφου μελισσιού. Το πλαίσιο τοποθετείται στο κέντρο, δεξιά και αριστερά του οποίου υπάρχουν κηρήθρες με ανοιχτό γόνο (εικόνα 5).

 

Στο μελίσσι έναρξης επιστρέφεται η βασίλισσα του είτε με εισαγωγή σε κλουβί, είτε με συνένωση με τη μέθοδο της εφημερίδας.

 

4η ημέρα: Κενή

 

5η ημέρα (3η από τον εμβολιασμό): Γίνεται η αφαίρεση του πλαισίου με τα βασιλικά κελιά προκειμένου να συλλεχθεί ο βασιλικός πολτός. Το μελίσσι επιθεωρείται για πιθανά φυσικά βασιλικά κελιά τα οποία καταστρέφονται. Ακολουθεί εμβολιασμός με λάρβες κατάλληλης ηλικίας και τα τεχνητά κελιά τοποθετούνται κατευθείαν στο διώροφο μελίσσι, στον επάνω όροφο στο κέντρο, ανάμεσα σε 2 κηρήθρες ανοιχτού γόνου. Το μελίσσι έναρξης χρησιμοποιήθηκε μόνο την πρώτη φορά και για μια μόνο ημέρα.

Εικόνα 5. Συλλογή Β.Π. από διώροφο μελίσσι. Η βασίλισσα περιορίζεται στον κάτω όροφο με βασιλικό διάφραγμα. Τα πρώτα κελιά μεταφέρονται από μελίσσι έναρξης. Κάθε 6η ημέρα στο πάνω όροφο τοποθετούνται δύο πλαίσια με σφραγισμένο γόνο.

 

Και στη μέθοδο αυτή απαιτείται προσθήκη γόνου. Έτσι κάθε 2ο εμβολιασμό (6 ημέρες) μεταφέρονται 2 κηρήθρες ανοιχτού γόνου από τον κάτω όροφο στον επάνω τα οποία τοποθετούνται δεξιά και αριστερά από τη θέση που τοποθετούνται τα βασιλικά κελιά.

 

Προσοχή με την μέθοδο αυτή υπάρχει περίπτωση οι μέλισσες να φτιάξουν βασιλικά κελιά σμηνουργίας στον κάτω όροφο γι’ αυτό και χρειάζεται περιοδικός έλεγχος.

 

Comments are closed.