Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 

Εμβολιασμός: Ο εμβολιασμός γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά με το εμβολιαστήριο που φαίνεται στην εικόνα 8. Εκτός από την πολύ λεπτή κατάλληλα διαμορφωμένη ακίδα του, η κατασκευή του είναι τέτοια που επιτρέπει να βλέπει ο μελισσοκόμος το εσωτερικού του κελιού καθώς εμβολιάζει. Ο χώρος που γίνεται ο εμβολιασμός να έχει υψηλή σχετική υγρασία και καλό φωτισμό.Σε κάθε τεχνιτό κελί πριν τον εμβολιασμό τοποθτείται σταγόνα αραιωμένου βασιλικού πολτού με νερόπροκειμένου να γίνει ευκολότερη η μεταφορά της λάρβας.

 

Συλλογή: Αφαιρείται η λάρβα με  ξύλινο μικρό αντικείμενο (π.χ. οδοντογλυφίδα) και ακολούθως ο βασιλικός πολτός (εικ. 9) Προσοχή, δεν χρησιμοποιείται μεταλλικό αντικείμενο διότι μπορεί να οξειδωθεί ο βασιλικός πολτός. Για μεγαλύτερη ευκολία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η αντλία. Η αντλία συνοδεύεται με ξυραφάκι το οποίο βοηθά στο να κοπεί το επιπλέον κερι (εικ. 10 και 11). Ο βαιλικός πολτός  τοποθετείται σε σκοτεινόχρωμα βάζα και τοποθετείται στην κατάψυξη όπου παραμένει αναλλοίωτος για 1,5 περίπου χρόνο.

Καθάρισμα κεριών: Τα βασιλικά κελιά καθαρίζονται με ζεστό ατμό και ξανά-εμβολιάζονται.

Φωτ. 8 Εικόνα1 Εμβολιαστήριο

Φωτ. 9.  Χρησιμοποιείστε μόνο ξύλινη σπάτουλα για την συλλογή του Β.Π. ποτέ μεταλλική.

 

Φωτ. 10 Η αντλία αναρόφησης του Β.Π. συνοδεύεται από ξυραφάκι με το οποίο κόβονται τα «περισσεύματα» κεριού των βασιλικών κελιών

 

 

Ανδρέας Θρασυβούλου, Τσαλίμαλμα Ευθυμία
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Σχολή Γεωπονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
E-mail: thrasia@agro.auth.gr

Comments are closed.